Pokertafel

Het kost enige tijd om je te bekwamen in online pokeren maar vertrouw erop dat het gaat lukken. Wij helpen je bij het ontwikkelen van de vaardigheden om zo succesvol mogelijk te worden. De aanwijzingen die we geven zijn niet ingewikkeld. Binnen enkele uren heb je een nieuwe manier van spelen te pakken. Laat je niet gek maken door ingewikkelde begrippen of situaties die je niet begrijpt. Het kost enige tijd om alles te integreren in je systeem maar vertrouw erop dat het gaat lukken. Wij helpen je bij het ontwikkelen van de vaardigheden om zo succesvol mogelijk te worden.

Speel met voldoende geld.

Je kunt in principe zonder een startkapitaal beginnen als je aan freeroll pokertoernooien mee gaat doen. Spelers die voor echt geld willen spelen moeten ervoor zorgen dat ze voldoende geld hebben om de fluctuaties van het spel tegen te gaan. Poker is een vaardigheidsspel, maar geluk speelt ook een grote rol.

Zelfs de beste pokerspelers ter wereld kunnen pech hebben. Daarom moet je ervoor zorgen dat je bankroll deze swings aankan. Een gouden regel is om 20 maal het buy-in bedrag te hebben als poker bankroll. Als pokerspeler ga je gewoon niet altijd winnen, je zal verschillende slechte dagen hebben waar je constant verliest. Door genoeg bankroll te hebben zorg je ervoor dat je steeds genoeg geld hebt om terug te komen.

Ideale omstandigheden voor preflop bluffen

Bij bluffen voor de flop gaat het er, net als bij bluffen in het algemeen, om met een slechte hand en een relatief hoge inzet tegenstanders met een betere hand weg te jagen om zo de pot te winnen. Pre flop heeft bluffen niet alleen dit doel, maar het heeft ook het mooie bijeffect dat het spel voor de tegenstanders onvoorspelbaar wordt. Wat zijn de ideale omstandigheden voor een bluft?

• Bluf naar tegenspelers die erg tight en bang spelen. Deze tegenstanders zijn ideaal omdat ze zich in het algemeen beter voelen als ze een hand wegdoen. Voor die spelers is het glas altijd halfleeg in plaats van halfvol en ze zoeken steeds een reden om afscheid te nemen van hun hand. Geef deze moedeloze spelers dan die reden door stevig te verhogen, bijvoorbeeld met driemaal de big blind. Je bewijst hen daarmee een dienst. Bluf liever niet tegen loose spelers, die altijd met elke slechte hand meegaan. Vooral beginners zijn erg moeilijk af te bluffen.

• Om te bluffen kun je het best weinig tegenspelers hebben en een goede positie. Anders is de kans groot dat je een sterke hand tegenkomt, die je bluff tenietdoet. Het is een typische beginnersfout om pre flop aan een volle tafel te bluffen. Op die manier raak je je geld sneller kwijt dan je het hebt ingeruild. In een slechte positie komen er gewoon te veel onbekende variabelen, respectievelijk spelers in de berekening. Achter je kunnen nog verstopte monsterhanden zitten, die er alleen maar op wachten dat een speler bluft, om dan genoeglijk mee te gaan of te verhogen.

• Je tegenstanders moeten niet te veel, maar ook niet te weinig chips over hebben. Het gevaar bij degene met weinig chips is dat hij vertwijfeld is en daarom een all in maakt en zo jouw bluff om zeep helpt. Een tegenstander met veel chips kan het zich permitteren gewoon mee te gaan als hij iets vermoedt, om te kijken wat je aan het doen bent. Ideaal is een tegenstander met een gemiddelde stack. Hij is meestal bang dat zijn gemiddelde stack een kleine stack wordt, en neigt er bij twijfel eerder toe om zijn hand weg te doen dan dat risico te nemen.

• Pre flop bluffen betekent in veel gevallen dat je de blinds binnenhaalt. Vooral als big blind moet je altijd een bluff overwegen als alle anderen behalve de small blind zijn weggegaan. Die is vaak alleen maar meegegaan omdat dat voor hem maar de helft kost, en je hebt ten opzichte van hem de betere positie.

Een nadeel, maar tegelijk ook een voordeel van bluffen voor de flop is dat er nog geen board is, die het mogelijk maakt om bepaalde handen te suggereren door een hoge inzet. Je bluft dus min of meer in het donker. De psychologische component is voor de flop anders: het slachtoffer van de bluff kent maar twee van de zeven kaarten van zijn hand. Hij zal daarom afwegen hoe hij zich in de volgende drie inzetronden tegen jou zal verweren. Als jij het image hebt een goede speler te zijn, dan zal hij eerder opgeven. Omgekeerd zul je meer ongewenste calls krijgen als je als minder goede speler bekendstaat.

Wees voorzicht bij een preflop all in

Telkens weer ontstaat bij No Limit Texas Hold’ em de situatie dat een speler al voor de flop al zijn chips naar het midden van de tafel schuift. Hetzij omdat hij sowieso al weinig chips heeft en niet veel meer kan doen, of omdat de blinds zo hoog zijn dat hij alleen al door het zetten van de smallof de big blind alles kwijt is. Vaak gebeuren zulke all ins ook zonder dwingende reden en wil een speler gewoon de blinds of het geld in zijn zak steken dat pre flop in de pot is gekomen door limpen, verhogen en meegaan.

Maar let op! Wees voorzichtig met dergelijke all ins. Als je nog veel chips over hebt en een goede hand hebt, bijvoorbeeld H-H, denk dan twee keer na voordat je all in gaat. Je wilt tenslotte met je hand veel geld verdienen. Een all in maakt de anderen alleen maar bang en je hebt met je superhand bij twijfel slechts de blinds gewonnen. Door een all in kun je dus een geweldige hand veranderen in een middelmatige tot slechte hand. Bovendien zijn ook tophanden als A-A en H-H nog geen garantie voor winst aan het einde.

Je moet ook oppassen als je met een all in voor de flop wilt bereiken dat de tegenstanders weggaan. Neem aan dat je een redelijk goede hand hebt, zoals 10-10, en denkt dat deze hand nu nog goed is, maar na de flop zal zijn verslagen. Je wilt al pre flop spelers elimineren. Als je nu all in gaat, bestaat het gevaar dat een andere speler een monster hand heeft zoals A-A, H-H of A-Hs en je via een call van al je chips af helpt. In het voorbeeld hiervoor had mijn tegenstander het geluk dat de flop zijn hand beslissend verbeterde. Normaal gesproken zijn A-7 of 10-10 kansloze verliezers tegen monsterhanden uit de eerste groep.

Spelen met een slechte hand

Normaal gesproken moet je slechte handen, helemaal niet spelen. Dat geldt vooral voor volle tafels. Het kan echter gebeuren dat je op big blind zit en niemand voor de flop heeft verhoogd. Plotseling zit je met een kaart als 7-3 offsuit in de hand. Wat doe je dan?

Je speelt gewoon zoals je altijd doet: je analyseert de flop, je positie, schat in hoe sterk de tegenstanders zijn, hoe sterk je zelf op dit moment bent en of en hoe je je in de volgende inzetronden kunt verbeteren. Bij slechts een of enkele tegenstanders moet je denken aan bluff, vooral wanneer de ander erg tight speelt. Zit er al relatief veel geld in de pot, dan moet je goed nadenken over een bluff, omdat de tegenstanders minder de neiging zullen hebben om weg te gaan. Beoordeel de situatie steeds op een logische manier, elke situatie vraagt om een nieuwe beslissing.

Een goede pokerspeler kan een slechte hand veranderen in een winnaar. Dat kan hij alleen wanneer de omstandigheden kloppen. Het gaat erom de factoren te kennen en te herkennen die een slechte hand kunnen veranderen in een winnende hand. Hij kent het concept van de positie, hij kan zijn tegenstanders lezen en weet bijvoorbeeld dat die ook geen geweldige handen hebben. Hij kan aan de hand van de overgebleven chips van de tegenstander belangrijke conclusies trekken en nog veel meer.

Let dus altijd op je tegenspelers en de situatie aan tafel, daar kan je erg veel informatie weg halen om af en toe met een slechte hand te kunnen winnen.

De strategie van het bluffen

Bluffen vormt een belangrijk aspect van Hold’em en je hebt weinig kans om constant te winnen als je niet met succes kunt bluffen. Maar je moet wel leren om het op het juiste moment en tegen het juiste type speler te doen, anders word je te grazen genomen en verlies je een berg chips en je geloofwaardigheid aan tafel.

We onderscheiden twee soorten bluffen: een totale bluf, waarbij je helemaal niets hebt maar doet alsof je een sterke hand hebt, om andere spelers uit de hand te stoten; en semi-bluffing, waarbij je een hand hebt die waarschijnlijk niet de winnende hand is. Als je wilt doorspelen met een blufkaart, moet je diep ademhalen en indien nodig all-in gaan om jouw tegenstanders te doen geloven dat je echt een kei van een kaart hebt. Je loopt natuurlijk wel het risico dat je wordt gecalled en alles verliest.

Als je al een pot wint met een totale bluf, laat je dan niet verleiden tot het tonen van jouw kaarten, tenzij je niet anders kunt. Je kunt ze tijdens een lange sessie een keertje laten zien, enkel om hen aan het gissen te houden, maar meer ook niet.

Slow play

Slow play is een zeer belangrijke speelwijze in poker, vooral na de flop. Slow play is een omgekeerde bluff waarbij je geen sterke, maar een zwakke hand simuleert en erop hoopt dat de tegenstander vanuit zichzelf inzet. Hier gelden de volgende uitgangspunten:

• Je zet slow play het best in tegen loose agressieve tegenstanders. Wanneer je bij deze tegenspelers zwakte simuleert, is het waarschijnlijk dat ze daarop reageren met grote inzetten, terwijl een tight passieve speler met een slechte tot middelmatige hand meestal niet inzet.

• Net als bij bluffen is slow play het meest zinvol bij een tot hooguit enkele tegenstanders. Dat geldt natuurlijk niet als je een stone cold nuts hebt, een hand die door niemand kan worden verslagen.

• Bij slow play bestaat altijd het gevaar dat de tegenstander niet inzet en gratis verdere gemeenschappelijke kaarten krijgt, die hem kunnen helpen zich sterk te verbeteren.

Dit laatste punt is ook de reden waarom je slow play niet al te vaak moet toepassen. In normale situaties moet je met een goede hand gewoon inzetten en hopen dat de tegenstander meegaat. Rijst de vraag welke handen er dan wel geschikt zijn voor slow play. Ze moeten in elk geval goed zijn. Zo goed dat ze het in een concreet geval uithouden tot de showdown, ook al geef je de tegenstander goedkoop of gratis gemeenschappelijke kaarten.

Wees creatief wanneer je slow play toepast. Als je overdreven geheimzinnig doet en sluw en uitdagend check roept, doorziet de tegenstander je gemakkelijk. Het simuleren van een slechte hand betekent ook niet noodzakelijkerwijs dat je helemaal nooit inzet.

Naar de volgende serie strategische poker artikelen